Τι είναι τα Σκιάδια

Τι είναι τα

Σκιάδια

Αρχιτεκτονικές επιλογές προστασίας από τον ήλιο.

Το πλήθος των επιλογών είναι πραγματικά μεγάλο, καθώς επαφίεται στην ευρηματικότητα των σχεδιαστών.