Τι είναι οι Κτηριακές Όψεις

Τι είναι οι

Κτηριακές Όψεις

Το σύνολο των κτιριακών κατασκευών έχει φτιαχτεί για να στεγάζει, διαμερίσματα, γραφεία αποθηκευτικούς χώρους, βιομηχανίες, εργαστήρια καθώς οποιαδήποτε ανθρώπινη δραστηριότητα χρειάζεται κάλυψη από τις καιρικές συνθήκες.

Το μεγάλο ποσοστό των ήδη κατασκευασμένων κτιρίων είναι κατασκευασμένο με ελιπείς, για τα σημερινά δεδομένα, μονωτικές και ιδιαίτερα αρχιτεκτονικές συνθήκες. Με αποτέλεσμα ένα παλαιό κτίριο να μην διαθέτει την απαραίτητη μονωτική ικανότητα, πολλώ δε μάλλον την αρχιτεκτονική – αισθητική.

Με τις κτιριακές όψεις επεμβαίνουμε και στις δύο απαιτήσεις αυτές διορθώνοντας τις ελειψεις που έρχονται από το παρελθόν.