Πλεονεκτήματα στις Κτηριακές Όψεις

Πλεονεκτήματα στις

Κτηριακές Όψεις

Η χρήση των κυψελών αλουμινίου στις κτιριακές όψεις, προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα, περιορίζοντας το βάρος των στερεών υλικών. Με αυτό τον τρόπο αντι της χρήσης 30 χιλιοστών γρανίτη, με βάρος το οποίο ξεπερνά τα 84 κιλά ανά τετραγωνικό μέτρο χρησιμοποιούμε πάχος 6 χιλιοστών πάνω σε κυψέλη αλουμινίου, με αντίστοιχο βάρος 17 κιλά. Η διαφορά είναι πλέον καθοριστική, περιορίζοντας το συνολικό φορτίο στο 20% του απαιτούμενου. Γεγονός το οποίο έχει αποτέλεσμα τόσο στον περιορισμό της πρώτης ύλης, στην τοποθέτηση των υλικών, όσο και στον μεταλλικό ιστό στήριξης. Το ίδιο ισχύει για όλα τα υλικά, όπως κεραμικά, HPL, ινοτσιμεντοσανίδες, γενικότερα υλικά επιφανειών.