Τύποι Κτηριακών Όψεων

Τύποι

Κτηριακών Όψεων

Η επιλογή των υλικών για την κάλυψη των κτιρίων είναι μια ευχάριστη διδικασία, καθώς μπορούμε να πετύχουμε τον σκοπό μας, μέσα από μια πληθώρα υλικών. Οψεις στερεών προϊόντων όπως κεραμικά, ινοτσιμεντοσανίδες, πάνελ αλουμινίου, γρανίτη, μάμαρο, γυαλί, αλλά και υφασμάτινες, από είδικά πανιά μεγάλης αντοχής στον χρόνο.