Χρήσεις Σκιαδίων

Χρήσεις

Σκιαδίων

Τα σκιάδια χρησιμοποιούνται κυρίως για την προστασία από τον ήλιο, την δημιουργία μιας αναβαθμισμένης όψης με την οποία μπορεί το κτίριο να ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα και για την ιδιωτικότητα.